Maanantai 23.10.2017 - vko 43
01:35
Kohdehaku

Linkit

» Espoon kaupunki


» Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunniteluviraston sivusto, josta löytyy mm. kaavoitukseen liittyvää tietoa
www.hel.fi/wps/portal/Kaupunkisuunnitteluvirasto?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/fi/Kaupunkisuunnitteluvirasto/

Rakennusvalvontaviraston sivusto
www.rakvv.hel.fi/

» Maistraatit

Holhoustoimen hallinto siirrettiin kunnilta valtiolle vuonna 1998 ja maistraatista tuli tällöin holhousviranomainen.

» Maanmittauslaitoksen kiinteistöjä koskevat sivusto
Oheita kiinnityshakemuksien, lainhuutohakemuksien laatimiseen ym.

» Vantaan kaupunki

Selkeän asiahakemiston kauppa löytyvät mm. Asuminen, liikenne, ympäristö

» Verohallinto
Kaiken kattava vero -sivusto. Lomakkeista löytyvät mm. verokorttihakemus/ ennakonpidätysprosentin muutoshakemus sekä veroilmoituslomakkeet

» Väestörekisterikeskus
Ohjeet muuttoilmoituksen tekemiseksi, ym.

Kultaiset Neliöt LKV · Lehtisaarentie 1 · 00340 Helsinki · Puh. (09) 484 010 · Fax (09) 484 029
Verkkokauppa-ohjelmisto by Loocos Net Oy